Общи условия

Общи условия

 1. Условия за резерварция

Резервация в семеен хотел „Панорама“ бихте могли да направите по един от следните начини:

 • Обаждане по телефона
 • Запитване на email: info@panoramabeklemeto.com
 • На място в хотела

След уточнаване на датите за престоя, вида на стаята и броя на гостите Вашата резервация се счита за потвърдена. В определени периоди /висок летен и зимен сезон/ се изисква депозит в размер на 1(една) нощувка.

При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена след получаване на съответната сума на посочената от нас сметка. При неизвършено плащане, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

При резервация за всички официални празници или пакетни услуги задължително се изисква първоначален депозит в размер на 30% от цената на пакета, а останалата част следва да бъде преведена по банков път до 5 дни преди пристигането Ви в хотела.

 1. Условия за анулация

Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по следния начин:

 • Позвънете по телефона
 • Изпратете заявка за анулация на email: info@panoramabeklemeto.com

При анулиране на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, национални и  официални празници. 

При анулиране на резервацията в срок, по-кратък от 10 (десет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

При възникнали случаи на Ковид-19 и невъзможност за явяване по резервация следва да удостоверите това с документ издаден от съответното РЗИ. При тези обстоятелства съответнато капаро не може да бъде възстановено обратно, а клиента запазва правото си да го използва в срок от 6 (шест) месеца.

Семеен хотел  „Панорама“  запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.  В тези случаи хотелиерът:

– Предлага на клиента настаняване за друг период при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

 1. Условия за настаняване

Гостите се настаняват след 14.00 часа, а освобождаването става до 12.00 часа.

В случай,че желаете късно освобождаване на стаята дължите 50% от стойността на нощувката.

Заплащането на нощувките се извършва при настаняването в хотела.

Настаняването в хотела се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

Внасянето на алкохол и хранителни изделия на територията на Семеен хотел „Панорама“ е забранено.

Работното време на хотела е от 08:00 – 23:00 часа.

При организирани мероприятия продължаващи след 23:00 следва доплащане за всеки час по 100 лв.

 1. Условия за плащане
 • В брой или с ПОС терминал на място в хотела
 • По банков път на следната банкова сметка:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

„АНГЕЛСКИ“ ЕООД

IBAN: BG94BUIN95611000607264

BIC: BUINBGSF

 1. Цени

 Цените на нощувките в хотела се определят съгласно актуален ценоразпис, публикуван на интернет страницата на хотела, като си запазва правото да променя едностранно  тези цени.

Хотелът има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от хотела.

 1. Права и задължения на страните:
 • Семеен хотел „Панорама“ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.
 • Семеен хотел „Панорама“ се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
 • Семеен хотел „Панорама“ не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите или ресторанта на хотела, както и за щети, причинени от трети лица.
 • Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.
 • Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения със семеен хотел „Панорама“ и приема общите условия на семеен хотел „Панорама“. Клиентите, ползващи услугите семеен хотел „Панорама“следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.
 • Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.
 • Всички цени, обявени в сайта на семеен хотел „Панорама“, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС, туристически данък и туристическа застраховка.
 • Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.
 • Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Екипът на семеен хотел „Панорама“ не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор.
 • Семеен хотел „Панорама“ си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.
 • По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта panoramabeklemeto.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.
 • Настоящите Общи условия са приети от семеен хотел „Панорама“ и следва да бъдат публикувани на интернет страницата на хотела, а при поискване следва да бъдат предоставяни на гостите и посетителите на хотела.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!